Larsen & Nielsen Fonden

Larsen & Nielsen Fonden uddeler legater til personer eller institutioner, som medvirker til støtte for forskning og udvikling inden for byggeområdet, herunder særligt det industrielle byggeområde.